Начало | Новини

Новини

Минералкомерс АД бе една от шестте фирми-домакин на кариерното събитие "Нощ на индустрията"

На 28 юни се проведе пилотното издание на "Нощ на индустрията" - Стара Загора, на което взеха участие студенти и преподаватели от Тракийски университет, студенти от Медицински и Технически университет - София, ученици от ПГЕТ "Г. С. Раковски" и ПГМТТ "Н. Й. Вапцаров".

Организатор и инициатор на събитието "Нощ на индустрията" е Сдружение "Мост между поколенията", с активната подкрепа на Община Стара Загора.

Минералкомерс АД бе една от шестте фирми-домакин на кариерното събитие. Инициативата има за цел популяризиране на индустрията сред младите хора, създаване на благоприятна среда за развитие на младите таланти и тяхната професионална реализация.

порект по ЕС порект по ЕС порект по ЕС порект по ЕС порект по ЕС порект по ЕС порект по ЕС

Минералкомерс АД взе участие в HANNOVER MESSE 2024

порект по ЕС порект по ЕС порект по ЕС

Участието на „Минералкомерс" АД в Международно изложение за индустриални технологии, оборудване и поддоставки HANNOVER MESSE 2024, 22-26.04.2024 г., гр. Хановер, Германия е финансирано от Европейския фонд за регионално развитие със средства по Проект BG16RFPR001-1.002-0001 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия" по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 г. Общата стойност на финансирането е 24 705.88 лв.

порект по ЕС