Начало | Продукти / АМОСИЛ 220

АМОСИЛ 220

АМОСИЛ 220

Описание:

Химично наименование: Силициев диоксид (Аморфен силициев диоксид); Е551

Търговско наименование: Амосил 220

Утаечен аморфен активен силициев диоксид със специфична повърхност и определена големина на частиците, от полиращо-сгъстяващ тип с висока степен на чистотата, агрегация в микрометричния обхват, с коефициент на пречупване благоприятен за получаване на полупрозрачна паста за зъби. Би функционален- освен добрата абразивност, притежава и добра сгъстяваща способност. Аморфния силициев диоксид се получава от разтопено кристално натриево водно стъкло с минерален произход, което преминава през определени химични реакции с участието на въглероден диоксид и сярна киселина.

Предназначение:

Използва се като носител, субстанция против слепване, при производството на антибиотици, а в козметиката като сгъстител в паста за зъби и кремове.
Във фуражната промишленост се използва като фуражна съставка за производството на хранителни гранули, които влизат в състава на фуражи за пилета бройлери и пилета носачки в ЕС.
В хранително-вкусовата промишленост - Хранителната добавка Е 551 (Амосил 220, аморфен силициев диоксид) намира приложение основно като антислепващ агент и средство за предотвратяване образуването на бучки. То влиза в състава на подправки, пакетирани плодове, прахообразни сухи продукти,сол,захар,чипс,сухари и като антипенител и антипомътняващ агент в производството на бира и вино.

Характеристики:

CAS №7631-86-9
EINECS7631-86-9

Аморфния силициев диоксид представлява бял прах. Няма характерни вкус и мирис.
При нормални условия веществото има добра разтворимост във флуороводородна киселина, във вода и етанол не се разтваря.
В природата силициевият диоксид се среща в китит, кристобалит, коезит, в минералите кварц, тридимит.

Показатели
Спецификационни граници
Стандарт/изчислителни методи
Силициев диоксид на сухо вещество
Не по – малко от 96%
DIN 55921
Влага, 105°C
6,0 max
ISO 787/2
pH, 5% суспензия
6,0 – 7,5
ISO 787/9
Маслена абсорбция с глицерин g/g
4,5 min
ISO 787/5
Загуби при накаляване, % при 1000°С
7,0 max
DIN 53580 (1968)

Основни свойства, основани на периодично тестване

Специфична повърхност, m2/g
220 min

Стандартни опаковки

Торби, кг нето
20кг.
Палети, кг нето
480кг.

Елементи на етикета:

Наименование и данни на фирмата - "Минералкомерс" АД, ул. Новозагорско шосе №1;

тел. 042/950096;

e-mail: mail@mineralcommerce.bg; www.mineralcommerce.bg

Р№ 24600066

Вид фураж: фуражна добавка (когато се отнася за такава)

Наименование на продукта - Силициев диоксид - Амосил 220;

Съдържание на силициев диоксид ≥ 96%

Срок на годност: 36месеца

Обозначаване на партида: Парт. №

Дата на производство:

Маса – Нето: 20±0,2кг

Съхранение:

В оригинална, добре затворена опаковка.

В сухи и проветриви помещения.