Начало | Продукти / АМОСИЛ 170

АМОСИЛ 170

АМОСИЛ 170

Описание:

Химично наименование: Силициев диоксид (Активен силициев диоксид);

Търговско наименование: Амосил 170

Утаечен аморфен активен силициев диоксид със специфична повърхност и определена големина на частиците, от полиращо-сгъстяващ тип с висока степен на чистотата, агрегация в микрометричния обхват, с коефициент на пречупване. Би функционален - освен добрата абразивност, притежава и добра сгъстяваща способност.
Аморфния силициев диоксид се получава от разтопено кристално натриево водно стъкло с минерален произход, което преминава през определени химични реакции с участието на въглероден диоксид и сярна киселина.

Предназначение:

Той е активен силициев диоксид, със специфична повърхност и определена големина на частиците.Той е силна подсилваща субстанция за каучук и нечерна пластмаса. Други типични приложения са: подметки за обувки,подови настилки, кабели, колани, маркучи,уплътнения включително и киселиноустойчиви технически каучукови изделия.

Характеристики:

CAS №7631-86-9
EINECS231-545-4

Аморфния силициев диоксид представлява бял прах. Няма характерни вкус и мирис. При нормални условия веществото има добра разтворимост във флуороводородна киселина, във вода и етанол не се разтваря. В природата силициевият диоксид се среща в китит, кристобали, коезит, в минералите кварц, тридимит.

Показатели
Спецификационни граници
Стандарт/изчислителни методи
Силициев диоксид на сухо вещество
Не по – малко от 93%
DIN 55921
Влага, 105°C
5.5±1.5%
ISO 787/2
pH, 5% суспензия
6.2±0.8
ISO 787/9
Загуби при накаляване, % при 1000°С
4±1%
DIN 53580 (1968)

Основни свойства, основани на периодично тестване

Специфична повърхност, m2/g
min.170 g/l

Стандартни опаковки

Торби, кг нето
20кг.
Палети, кг нето
480кг.

Елементи на етикета:

Наименование и данни на фирмата - "Минералкомерс" АД, ул. Новозагорско шосе №1;

тел. 042/950096;

e-mail: mail@mineralcommerce.bg; www.mineralcommerce.bg

Р№ 24600066

Вид фураж: фуражна добавка (когато се отнася за такава)

Наименование на продукта - Силициев диоксид – Амосил 170;

Съдържание на силициев диоксид ≥ 93%

Срок на годност: 36месеца

Обозначаване на партида: Парт. №

Дата на производство:

Маса – Нето: 20±0,2кг

Съхранение:

В оригинална, добре затворена опаковка.

В сухи и проветриви помещения